ספר האמנים של אריה סבינסקי

אריה סבינסקי (2006-1937) היה דפס אמן שהתמחה בתחום האמנות והאדריכלות.

בספר האורחים של דפוס סבינסקי כ-200 עבודות מקוריות של ציירים, פסלים וצלמים:
אמנים שבית הדפוס שלו ביצע עבורם, כל אחד לפי צרכיו, מגוון של הדפסות.
כמחוות תודה השאירו אמנים אלה את חתימתם בספר מיוחד זה.
באתר זה מוצגות העבודות המופיעות בספר.

 


Barel Ido

Abramson Larry

Abramson Larry

Adler Eliahu

Adler Eliahu

Adler Eliahu

Adler Eliahu

Ariella

Atzmon Avraham

Avni Shim'on

Avrahami Ora

Azen Arie

Azen Arie

Azi Asad

Bak Shmuel

Barak OfiraBaram Syoma

Kaplan Rivka

Ben Shaul Dedi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next Page